ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Την ανάπτυξη του EuroVelo στην Ελλάδα υποστηρίζουν ανεξάρτητοι φορείς με ενδιαφέρον για την ανάπτυξη του ποδηλάτου:

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας είναι μια από τις δεκατρείς (13) αυτοδιοικητικές περιφέρειες της χώρας, σύμφωνα με το νόμο 3852/2010 (ΦΕΚ 87 / τ. Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης».

 

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδηλατιστών, αποτελεί και τον εμπνευστή του δικτύου EuroVelo

 

H Νο1 πλατφόρμα για το ποδήλατο στην Ελλάδα.
Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •