ΣΗΜΑΝΣΗ

Ρ66α: Οδός μικτής χρήσης από οχήματα και ποδήλατα.

Ρ67α: Αποκλειστική διέλευση λεωφορείων, τρόλεϊ και ποδηλάτων.

Π21α: Διάβαση ποδηλάτων.

Π21β: Παράλληλες διαβάσεις πεζών και ποδηλάτων.

Π21γ: Κοινή διάβαση πεζών και ποδηλάτων.

κοκ ποδήλατο

Π31δ:  Χώρος Επιτρεπόμενης Στάθμευσης ποδηλάτων.

Π95α: Προειδοποιητική διασταύρωσης με αποκλειστική λωρίδα ΜΜΜ και ποδηλάτων.

Π98α: Αποκλειστική λωρίδα ΜΜΜ, μοτοσυκλετών και ποδηλάτων παράλληλης ροής με την υπόλοιπη κυκλοφορία.

Π100α: Αποκλειστική λωρίδα ΜΜΜ και ποδηλάτων, αντίθετης ροής με την κυκλοφορία.

Π121: Προειδοποιητική έναρξης αποκλειστικής λωρίδας ποδηλάτων παράλληλης ροής με την υπόλοιπη κυκλοφορία.

Π122: Αποκλειστική λωρίδα ποδηλάτων παράλληλης ροής με την υπόλοιπη κυκλοφορία.

Π123: Αποκλειστική λωρίδα ποδηλάτων αντίθετης ροής με την υπόλοιπη κυκλοφορία

Π124: Διαδρομή ποδηλάτων που είναι αριθμημένη και αποτελεί μέρος δικτύου ποδηλάτων.

Π125: Κατεύθυνση ποδηλάτου μίας τοπωνυμίας με μορφή βέλους.

Π130: Προειδοποιητική διασταύρωσης με αποκλειστική λωρίδα ποδηλάτων.

Π131: Αποκλειστική λωρίδα ποδηλάτων αντίθετης ροής με την κυκλοφορία.

Κ43: Κίνδυνος λόγω παράλληλων διαβάσεων πεζών και ποδηλάτων.

Κ44: Κίνδυνος λόγω κοινής διάβασης πεζών και ποδηλάτων.

Spread the love
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •